สถาณการณ์ Covid

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับ ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ นายแพทย์สาธารณส...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัย...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุ...

Read more

ประชุมสื่อ…

ประชุมสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเร่งด่วนด้านยาเสพติด...

Read more

พิธีน้อมรำ…

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...

Read more

รับบริจาคเ…

   วันที่  24  ธันวาคม  2564 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ขอขอบคุณบริษัท แครี่พลัส จำ...

Read more

บริการตรวจ…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้ก...

Read more