สถาณการณ์ Covid

นพ.บริรักษ…

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ย...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ย...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ย...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ย...

Read more

พญ.กมลวรรณ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ย...

Read more

นพ.บริรักษ…

นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยผู้บริห...

Read more

นพ.บริรักษ…

นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยผู้บริห...

Read more

ดร.ภก.วีรพง…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีมาก"ระดับสีฟ้า...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดี"ระดับสีเขียว ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดี"ระดับสีเขียว ...

Read more

นพ.บริรักษ…

นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม มอบหมายให้พญ.รุ้ง...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ปานกลาง"ระดับสีเ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ปานกลาง"ระดับสีเ...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดี"ระดับสีเขียว ...

Read more

นพ.บริรักษ…

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเส...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีมาก"ระดับสีฟ้า...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดี"ระดับสีเขียว ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีมาก"ระดับสีฟ้า...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ดีมาก"ระดับสีฟ้า...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ปานกลาง"ระดับสีเ...

Read more

นพ.บริรักษ…

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ปานกลาง"ระดับสีเ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "ปานกลาง"ระดับสีเ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

พญ.กมลวรรณ

วันที่ 26 เมษายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ม...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 19 เมษายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พ...

Read more

เจ้าหน้าที…

 วันที่ 18 เมษายน 2567 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม นำโดย ดร.ภก.วีรพงษ์ ภูมิประพัทธ์ ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 12 เมษายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ม...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 10 เมษายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ม...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

ประกาศวันห…

ประกาศวันหยุดราชการ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภ...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 9 เมษายน 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภ...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่ง...

Read more

นายบริรักษ…

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่ง...

Read more

นายบริรักษ…

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภ...

Read more

นายบริรักษ…

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "มีผลกระทบต่อสุขภ...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมม...

Read more

นายบริรักษ…

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

รายงานสถาน…

วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.😷 ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่...

Read more

วันที่ 18 มี…

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่ง...

Read more

วันที่ 18 มี…

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม...

Read more

รายงานสถาน…

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. โรงพยาบา...

Read more

ปฐมนิเทศบุ…

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เ...

Read more

โรงพยาบาลท…

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พ...

Read more

รายงานสถาน…

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

Read more

ประเมินร้า…

วันที่ 29 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมม...

Read more

กลุ่มงานกา…

วันที่ 23 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ด...

Read more

งานสุขภาพจ…

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสล...

Read more

งานกายภาพบ…

วันที่ 19 มกราคม 2567 งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ได้จัดกิจกรรม วัน...

Read more

กลุ่มงานบร…

วันที่ 17 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ม...

Read more

นายแพทย์สา…

วันที่ 17 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ม...

Read more

ร่วมจัดกิจ…

วันที่ 12 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ม...

Read more

วันที่ 12 มก…

วันที่ 12 มกราคม 2567 ขึ้นทะเบียนหมอพร้อม DID ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ...

Read more

ประชุมคณะก…

วันที่ 11 มกราคม 2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม เ...

Read more

ประชุมคณะก…

วันที่ 9 มกราคม  2567 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

โรงพยาบาลท…

วันที่ 5 มกราคม 2567 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2567 โดยมี ...

Read more

ร่วมเปิดศู…

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

ประชุมแนวท…

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

นพ.บริรักษ…

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

ประชุมจัดท…

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายบริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ย...

Read more

โรงพยาบาลท…

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

พิธีเปิดป้…

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

พิธีเปิดป้…

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

โรงพยาบาลท…

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ...

Read more

Quick win 100 วัน 1 ล…

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งเส...

Read more

โครงการป้อ…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพ...

Read more

ประชุมเชิง…

ประชุมเชิงวิชาการ Specimens collection

Read more

ต้อนรับ นพ…

ต้อนรับ นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง กรม...

Read more

รณรงค์ ป้อ…

รณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และป้องกันการตั้งครรภ...

Read more

โครงการแลก…

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม เครือข่ายสุขภา...

Read more

ประชุมศูนย…

ประชุมศูนย์จัดเก็บรายได้ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

Read more

นำเสนอผลงา…

นำเสนอผลงานอำเภอดีเด่น “การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเ...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับ ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ นายแพทย์สาธารณส...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัย...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุ...

Read more

ประชุมสื่อ…

ประชุมสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเร่งด่วนด้านยาเสพติด...

Read more

พิธีน้อมรำ…

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...

Read more