สถาณการณ์ Covid

โครงการป้อ…

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพ...

Read more

ประชุมเชิง…

ประชุมเชิงวิชาการ Specimens collection

Read more

ต้อนรับ นพ…

ต้อนรับ นพ.อภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลสวนปรุง กรม...

Read more

รณรงค์ ป้อ…

รณรงค์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และป้องกันการตั้งครรภ...

Read more

โครงการแลก…

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรม เครือข่ายสุขภา...

Read more

ประชุมศูนย…

ประชุมศูนย์จัดเก็บรายได้ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ...

Read more

นำเสนอผลงา…

นำเสนอผลงานอำเภอดีเด่น “การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเ...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับ ดร.นพ.ปองพล  วรปาณิ นายแพทย์สาธารณส...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัย...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการดำเนินงานชุมชนยั...

Read more

โรงพยาบาลท…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และทำบุ...

Read more

ประชุมสื่อ…

ประชุมสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเร่งด่วนด้านยาเสพติด...

Read more

พิธีน้อมรำ…

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด...

Read more