สถาณการณ์ Covid

รับบริจาคเ…

   วันที่  24  ธันวาคม  2564 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ขอขอบคุณบริษัท แครี่พลัส จำ...

Read more

บริการตรวจ…

โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ทีมตรวจสุขภาพออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ให้ก...

Read more